Kontakt

WIKTOR ANDERSSON

CEO
+46(0)706 07 09 35
wiktor@emtw.se

OSCAR JONASSON

Technical manager
+46(0)706 06 58 99
oscar@emtw.se

Pressbilder

KLÄTTRANDE ARBETSFORDON UTANFÖR RÄCKET SPARAR LIV OCH PENGAR PÅ MOTORVÄGEN

Den kan köra i branta slänter och kliva över höga hinder. Istället för att störa trafiken arbetar den helt utanför vägrenen. MTW är multimaskinen som sköter upp till tio andra fordons jobb i området runt motorvägar och järnvägar – på ett effektivare, säkrare och klimatvänligare sätt.

Problemet känner alla till: Långsamt krypande arbetsfordon på vägen, ledsagade av TMA-bilar med blinkande pilar och krockkuddar. De stör trafikrytmen och olycksrisken på vägen ökar. Dessutom kräver en grässlåtter eller röjning utmed motorvägen flera traktorer med påkopplade aggregat vilket ger svag lönsamhet för entreprenörerna och genererar massor av utsläpp, inte minst av koldioxid.

Lösningen var det dock ingen som hade. Inte förrän konstruktören Arne Henriksson tänkte till för tio år sedan.

– Entreprenörerna var bekymrade över alla incidenter och olyckor. Alla letade efter en maskin som kunde göra jobbet utan att vara i vägen på vägen. Vi var en grupp med representanter från bland annat Trafikverket som satte oss och tog fram en kravspecifikation, berättar Arne.

Många viktiga krav

Målet var att få bort TMA-bilarna och låta trafiken att flyta under arbetet gång. Maskinen måste också klara att gå i stark lutning och den behövde kunna transporteras längre sträckor och fick alltså inte vara större än en ISO-container. Men den skulle även kunna ta sig fram till arbetsområdet på egen hand. Ett arbetsområde, som ofta kringgärdas av vägräcken och andra hinder.

En sådan maskin borde inte vara omöjlig att konstruera i det 21:a århundradet, tänkte Arne.

– Kan man landa en Boeing 747 på hydraulcylindrar borde man väl kunna kliva över ett räcke!

Dock: Vad händer när maskin på fyra hjul lyfter på ett? Den välter.

– Ett sexhjuligt fordon skulle däremot få en annan balans och klara jobbet, säger Arne.

Steg ett var avklarat. Nu gällde det ”bara” att konstruera en hydraulcylinder lämpad för hjulupphängningen. Arne Henriksson satte sig vid ritbordet igen. Resultatet blev en ihålig cylinder, som i sitt inre gömmer styrningen. 

Viktigt patent för samhällsekonomin

Cylindern testades. Efter en miljon belastningsväxlingar kunde man börja söka patent. I dag är cylindern patenterad i Sverige, EU och USA.

– I Kina behöver vi inget patent. Där bygger de sina motorvägar på höjden, konstaterar Wiktor Andersson.

Han är vd för bolaget med nästan samma namn som maskinen, EMTW AB, som föddes när forskningspengarna tagit slut och projektet lagts i malpåse. Företagsnamnet är en förkortning som står för Environmental Multi Terrain Wheeler men själva maskinen kallas bara MTW.

– Vi visste ju att det fanns en marknad och en efterfrågan. Trafiksäkerheten och samhällsekonomin krävde en sådan här maskin. Miljön krävde den. Och utförarna krävde den eftersom de traditionella ekipagen ger en svag lönsamhet vid arbeten i området runt vägar och järnvägar, säger Wiktor Andersson.

Med det nya fordonet skulle entreprenadföretagen istället kunna få en ny, lönsam nisch. Investerarna var med på noterna, inte minst eftersom Trafikverkets och Banverkets intresse för fordonet är så stort. Utvecklingsarbetet kunde fortsätta.

Siktar mot våren

Nu är Arne Henrikssons och kollegan Oscar Jonassons multifunktionella vägområdesmaskin MTW här. Som en ljusgrön jätteinsekt rör den sig smidigt över vägräcket och gör jobbet på andra sidan utan följebilar, stora utsläpp och kostnader. En vinstmaskin i ordets alla bemärkelser!

– När klippsäsongen börjar i maj ska vi ha levererat den första maskinen, säger Wiktor Andersson, som ser fram emot starten för serieproduktionen.

MTW kommer till största delen att tillverkas av svenska verkstadsföretag. Hela maskinen är modulbyggd, vilket ger korta stilleståndstider vid service och reparationer. Fordonet kommer att säljas genom ett nätverk av återförsäljare med servicestationer runt om i landet.

I den första versionen är fordonet utrustat med två klippare monterade vid fronten och en tredje på en kran. Föraren behöver inte längre vrida på nacken. Tack vare att hytten tiltar när maskinen går i lutning och kliver över hinder förbättras ergonomin och arbetsmiljö ytterligare.

Varje hjul och cylinder har separat styrning och fjädring, vilket gör fordonet smidigt och lättmanövrerat. De tre hjulparen, med extra breda däck, ger ett lågt marktryck och skonar underlaget.

Genom de tre klippaggregaten kan MTW göra samma jobb som tre traktorer med varsin klippare. Eftersom fordonet rör sig i en hastighet av åtta kilometer i timmen istället för traktorernas fyra kilometer i timmen ersätter den i praktiken sex traktorer och flera TMA-bilar.

– Det gör att en MTW har betalat sig redan efter ett och ett halvt år, säger Wiktor Andersson.

Multimaskin med potential

Men fordonet kan mer än att klippa gräs och röja sly. Förutom klippare kan man montera på applikationer för snöröjning, högtryckstvättning av skyltar, stolpuppdragare, stolphammare, hydraulsåg för räckesreparationer eller behållare för att samla upp biomassa. På det viset får man en åretruntmaskin. Det som tidigare varit ett bekymmer – sly och gräs – kan bli en inkomstkälla.

Även om MTW är konstruerad och byggs i Sverige och målgruppen i första skedet är svenska entreprenörer är tanken att ta sig vidare ut på världsmarknaden med tiden.

Då väntar också nya användningsområden.

– Med en ambulanskassett på flaket och en röjklo i kranarmen blir den ett terränggående räddningsfordon att använda exempelvis vid tågolyckor och flygplanskrascher. Eftersom marktrycket är så lågt skulle en MTW också vara ett utmärkt räddnings- och röjningsfordon i jordbävningsområden, säger Wiktor Andersson.

Med hydraulcylindrarnas inbyggda domkraftsfunktion går det snabbt att byta till järnhjul och då får man istället ett fordon som kan transportera ut slang och vattentankar under en skogsbrand.

Även om Wiktor, Arne och Oscar har lite svårt att ta det sakta i backarna – både bokstavligen och bildligen – med sin MTW är det nu fullt fokus på den första uppgiften:

Att lösa ett gammalt problem med ny teknik för att få säkrare vägar, lönsamhet för entreprenörerna och mer väg och järnväg för skattebetalarnas pengar.