Illustration av hur en Multi Terrain Wheeler arbetar bakom ett vägräcke

En MTW löser ett gammalt problem med ny teknik för att få säkrare vägar, bättre lönsamhet för entreprenörerna och mer väg och järnväg för skattebetalarnas pengar. 

Tack vare att MTW:n kan kliva över t ex vägräcken kan ett enda fordon göra jobbet som idag sköts av nästan tio maskiner med lika många tekniker. När man t ex klipper gräset utmed motorvägar och andra stora vägar används i dagsläget en eller flera långsamgående traktorer från vägrenen. För att detta ska fungera så säkert som möjligt krävs samtidigt ett par stycken skyddande TMA-fordon som kör bakom och begränsar trafiken till ett fält. Eftersom en MTW istället arbetar helt utanför vägräcket störs inte trafiken och det behövs inga TMA-fordon och risken för trafikolyckor med tragiska konsekvenser minskar radikalt.

Med ett MTW-fordon kan man köra nästan dubbelt så fort som med traditionella fordon och klipper tre bredder i taget istället för en. Våra kostnadsberäkningar visar att MTW:n är mycket lönsam och gör jobbet till en fjärdedel av priset. Kostnaden för att klippa 1 000 kvadratmeter med en MTW är bara 67 kronor vilket kan jämföras med det traditionella klippsättet på 256 kronor. Eftersom en MTW dessutom är en året runt-maskin kan den med olika applikationer användas oavsett årstid och väder vilket ger den många värdefulla driftstimmar per år.  

En MTW-satsning frigör fordon som istället kan arbeta med vägunderhåll och andra viktiga satsningar. En MTW ger helt enkelt mer väg för pengarna.