• Företagsnamnet är Environmental Multi Terrain Wheeler och förkortas EMTW
  • Första maskinen lanseras som en Multi Terrain Wheeler men kommer på sikt få många fler användningsområden.
  • MTW är byggd för att passa måtten på ett ISO flak med en vikt under 10 ton och med en max hastighet på ca 50 km/h. En MTW registreras som en Traktor B och får därmed köra på motorväg utan dispens. 
  • Det unika med en MTW är att den byggs på cylindrar som individuellt kan både lyfta, driva och styra varje hjul.
  • MTW är en året runt-maskin som med olika applikationer kan användas oavsett årstid och väder vilket ger den många värdefulla driftstimmar per år.  
  • Fordonets unika köregenskaper bygger på en innovation av en ihålig hydraulcylinder som  är patenterad i Sverige, EU och USA.
På rätt sida räcket. För både maskinförare och medtrafikanter.

Trygg arbetsmiljö och miljövänlig

Användning av MTW har flera positiva effekter på miljön. Utöver att behovet av antal fordon minskas drastiskt och därmed även utsläppen – kan man också samla upp allt som klipps som t ex gräs via en sug från klippaggregatet till en container på flaket. Detta kan sedan säljas som biomassa.

Så här är vi vana att se gräsklippning utmed vägarna.

Gammal metod

Idag sker arbetet utifrån vägen och skapar dålig rytm i den ordinarie trafiken. Varje år sker flera olyckor och skador i samband med gräsklippning.

Färre påkörningsolyckor

Till skillnad från dagens system, där en eller flera långsamtgående traktorer klipper från vägrenen, och tre skyddande så kallade TMA-bilar kör bakom och begränsar trafiken till ett fält, arbetar MTW helt utanför vägen. Detta innebär att i stort sett att inga TMA-bilar behöv och att risken för påkörningsolyckor minskas avsevärt. De miljöfarliga utsläppen minskar från tio fordon till endast ett fordon.

Positiv efterfrågan

Efterfrågan drivs framför allt av den ökade lönsamheten som följer av ett effektivare väghållningsarbete. Efterfrågan påverkas även positivt av att svenska Trafikverket och dess motsvarighet inom både EU och Nordamerika strävar efter ökad trafiksäkerhet med minskat antal påkörningsolyckor samt mindre utsläpp.