Nu tar vi klivet in i framtiden!

MTW är en sexhjulig maskin som har en unik förmåga att kliva över till exempel vägräcken.

Den möjliggör en stor effektivisering av dagens röjningsarbete utmed vägar och järnvägars sidoområden. Maskinen kan köra i starkt sluttande vägrenar och banvallar och en enda MTW kan ersätta tio konventionella fordon. Detta öppnar för en stor besparing i en annars mycket prispressad bransch.

Till skillnad från dagens system där långsamtgående traktorer klipper från vägkanten och skyddande TMA-bilar begränsar trafiken arbetar en MTW helt utanför vägen och i betydligt högre hastighet. Det innebär att det inte behövs några TMA-bilar vilket gör att både arbetsmiljön blir bättre, att utsläppen minskar betydligt och att risken för trafikolyckor nästan försvinner helt. 

MTW är en basmaskin som kan kompletteras med ett stort antal möjliga applikationer. Det är bara fantasin som sätter gränser.

"Klättrande arbetsfordon utanför räcket sparar liv och pengar på motorvägen"

Klicka för att se hela filmen!